LEDEGELD/MEMBERSHIP FEES

Gewone lede / Members – R650 PER YEAR

Pensionarisse (1973 matrieks en vroeër) / Pensioners (1973 matrics and earlier) – R150 PER YEAR

Die betaling van ledegeld is ‘n voorvereiste vir bywoning van die dinee.