LEDEGELD/MEMBERSHIP FEES 2022

Gewone lede / Members (2012-1975) – R650 PER YEAR

Pensionarisse (1974 matrieks en vroeër) / Pensioners (1974 matrics and earlier) – R150 PER YEAR

Die betaling van ledegeld is ‘n voorvereiste vir bywoning van die dinee.