LEDEGELD/MEMBERSHIP FEES 2023

2022-2018 – 5 YEAR SUBSCRIPTION (R0 PER YEAR)

Gewone lede / Members (2017-1976) – R650 PER YEAR

Pensionarisse (1975-1958) / Pensioners (1975-1958) – R150 PER YEAR

1957-1947 – SENIOR OLD GREY MEMBER (R0 PER YEAR)

Die betaling van ledegeld is ‘n voorvereiste vir bywoning van die dinee.